Λήξη συναγερμού για την Konami

Ο μεγάλη ιαπωνική εταιρεία προχωρά σε εσωτερική αναδιαμόρφωση λειτουργιών και τμημάτων της έχοντας ως στόχο να θωρακίσει την παραγωγικότητας και να μεταφέρει προσωπικό, με ρόλο-κλειδί, σε άλλα τμήματα αυξημένης σημασίας για την εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση προς τους επενδυτές της ο οργανισμός δρομολογεί προσωπικά ραντεβού για σειρά επιτελικών στελεχών και managers στο προσεχές χρονικό διάστημα. Ωστόσο αυτό που προκάλεσε της περισσότερες συζητήσεις ήταν η εμφάνιση του όρου “dissolving” ακριβώς δίπλα στα παραγωγικά μέρη της επιχείρησης. Καθώς ο όρος μεταφράζεται ως “διάλυση” πολλοί ήταν εκείνοι που υπέθεσαν πως η Konami πρόκειται να τερματίσεις την παραγωγή βιντεοπαιχνιδιών της λόγω και “της ταχύτητας του κλάδου που την περιβάλλει” όπως ανέφερε επακριβώς η ανακοίνωση. Οι συζητήσεις πήραν τέτοια έκταση που πηγές εντός οργανισμού χρειάστηκε να τοποθετούν δημόσια αναφέροντας με ρητό τρόπο πως η Konami δεν έχει επ’ ουδενί την πρόθεση να τερματίσει τις developing δραστηριότητες της αλλά και πως η ανακοίνωση αφορούσε αναδιαμόρφωση των παραγωγικών γραμμών της εταιρείας στη βάση γενικότερης εσωτερικής αναδιαμόρφωσης με στόχο την αποτελεσματικότητα. Τρεις βασικοί παράγοντες-στελέχη των παραγωγικών μονάδων της εταιρείας βρίσκονται ήδη σε διαφορετικά πόστα εντός ευρύτερων τμημάτων παραγωγής.