Το “PlayStation PC” είναι γεγονός

Πλέον, στο Steam, μπορούμε να δούμε πως κάποιοι τίτλοι που ήταν αρχικά αποκλειστικοί για PlayStation και ύστερα κυκλοφόρησαν σε PC, εκδίδονται από την “PlayStation PC LLC”. Μέχρι τώρα, ως εκδότρια εταιρεία αναγραφόταν η “PlayStation Mobile”.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Sony κατοχύρωσε το label τον Απρίλιο. Παρόλο που πρακτικά δεν θα αλλάξει κάτι όσον αφορά στις μεταφορές των τίτλων της κονσόλας της Sony σε υπολογιστές, η κατοχύρωση του label αυτού δείχνει μία στροφή προς αυτήν την κατεύθυνση, πως δηλαδή η εταιρεία σκοπεύει να πάρει στα σοβαρά τα ports του PC.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε η μεταφορά του God of War σε PC, κίνηση που έφερε μερικές αντιδράσεις από μέρος του κοινού.